Deutsch
English
Farsi

 

 

 

 

پیشگیری ( prophylax ) 

درخواست پروفیلاکس ( prophylax ) در مطب ما بالا و همچنین حایز اهمیت است. چرا که ما برای سلامتی و زیبایی دندان های مراجعین محترم اهمیت قائلیم.
از همین رو ما نیروی متخصصی را به همین منظور آموزش داده ایم. روند پیشگیری شامل بهداشت تخصصی دندان ها و نیز کنترل آن ها در فواصل معین زمانی است. به علاوه سطح زبرین دندان ها نیز کنترل می شود که در صورت نیاز به وسیله درزگیری از خرابی دندان جلوگیری به عمل می آید.
همچنین نیروی متخصص ما شما را با راهکارهای بهداشت خانگی دهان و دندان آشنا می سازد، چرا که تنها با پیگیری مجدانه شما در خانه هست که پروفیلاکس مطب مفید خواهد بود. همچنین روش های صحیح استفاده از مسواک ( دست کم ۲ بار در روز ) و نخ دندان آموزش داده خواهد شد. 
یکی از خدمات ما آموزش دوره یی کودکان است. ما هر ۲ سال یک بار برای کودکان ۶ سال به بالا، آنگاه که نخستین دندان های اصلی شان شروع به روییدن می کند، محیط آموزشی دوستانه ای را فراهم می کنیم که در آن روش های گوناگون مراقبت از دهان و دندان را متناسب با سن شان بیاموزند.
اضافه بر این در همین دوره ها، دندان های تازه برآمده ایشان کنترل می شوند و در صورت نیاز درزگیری می شوند تا از بروز پوسیدگی در آینده جلوگیری شود.