Deutsch
English
Farsi

 

 

 

 

دندان مصنوعی و پروتتیک

‎نبود دندان باعث اختلال در کارکرد بقیه دندان ها می شود که در نهایت به زیبایی چهره لطمه می زند. این اختلال در کارکرد می تواند به مفصل های لثه زیان وارد کند که خود این در ماهیچه های فک کاستی ایجاد می کند.
برای جلوگیری از این دست رنجش ها و نیز درمان آنها، استفاده از یک تیم کارآزموده به همان اندازه حیاتی می نماید که آزمایشگاه مجهز و دارای گواهی نامه.
از همین رو ما از مجهزترین آزمایشگاه های آلمانی بهره می جوییم، چرا که تنها اینگونه است که می توانیم کیفیت بالای کاریمان را از لحاظ نمود و ماندگاری برای شما تضمین نماییم.
اگر چه این پروتزها ممکن است در مقایسه با آنچه در خارج ساخته می شود اندکی گران تر باشد، اما کیفیت آنها قابل مقایسه نیست. در کنار آن پرداخت هزینه ها گوناگون، مثلا اقساط، مقدور است. برای اطلاعات بیشتر خاهشمندیم با ما تماس بگیرید.