Deutsch
English
Farsi

 

 

 

 

پاراندونتیتیس

پاراندونتیتیس بیماری های مربوط به بافت های نگهدارنده دندان است که توسط باکتری ها ایجاد می شوند و آسیب های جبران ناپذیری را به بافت های نگهدارنده دندان می زنند. این بیماری ها توسط عفونت نمودن لثه آغاز می شوند که نشانه های آن خونریزی لثه هنگام مسواک زدن است. این مشکل توسط لایه هایی که در حاشیه لثه می چسبند ایجاد می شود.  در واقع وظیفه اصلی این لایه ها فراهم نمودن محیطی مناسب برای باکتری ها در اطراف لثه است که از طرف دیگر ممکن است باعس عفونت لثه ها و بافت های اطراف آن شوند. این عفونت ها می توانند با گذشت زمان به از بین رفتن خود دندان بانجامند. به علاوه این لایه های باکتری احتمال پوسیدگی دندان ها را بالا می برند.
بنابراین روند درمان شامل کاهش این لایه هاست که کاهش باکتری های دهان را در پی خواهد داشت. در صورت پارادونتیتیس وخیم و پیشرفته، می باید مراقبت های ویژه و فشرده تری تدبیر شود که این البته مستلزم برنامه ریزی است و با خود بیماران محترم هماهنگ خواهد شد. آنچه مسلم است این است که تشخیص به موقع بیماری و درمان به هنگام آن ما را به نتیجه دلخواه می رساند.